Ürün Kategorileri
Mezoterapi

Cilt  kalitesinin idamesinde  etkili olan protein benzeri madde ve  vitaminlerin  orta deriye  verilmek suretiyle  yapılan tedavi şeklidir. Bahsi geçen maddeler amacına uygun içeriklerde hazırlanarak değişik şekillerde; enjeksiyon, roller veya otamatiksistemle  derinin mezoderm denen kısmına verilir. İşlem başarısı için   eğitimli kişilerce uygulama önemlidir.