Gençlik Aşısı PRP

Ürün Kategorileri
Gençlik Aşısı PRP

İleleyen zamanla birlikte deri kompanentindekollejenin azalması  yaşlanmayı ortaya çıkaran önemli bir faktördür. Kollejen deriye gergin görünüm sağlayan ve sarkmalara engel olan kompanentlerdedir. Son dönemlerde kollejen içeren maddelerin uygulanması(gençlik aşısı)  ile derideki yaşlanma yavaşlatılabilmekte ve kişilerde daha genç görünüm sağlanabilmektedir.

PRP:Kişinin kendinden alınan kanın belirli işlemlerden geçirildikten sonra  proteinden zengin plazma elde edilmesi ve  maddenin deriye verilmesi şeklinde uygulanan tedavi  yöntemidir. Günümüzde cilt sağlığı ve   negatif etkileşimlerinin azaltılması  yanında eklem patolojilerinde yara iyileştirmeye yardım  amacıyla  kullanılmaktadır. Yöntemin başarısı için yine eğitimli kişilerce yapılması ve proteinden zengin plazma oluşturulmasında kullanılan kitlerin kaliteli olması önemlilik arz etmektedir.